Taiwan Hotels and Motels
Hengchun and Ken-Ting
Taipei
Taoyuan
Hsinchu
Nantou
Tainan
Hengchun
Ilan
Keelung
Chung-Li
Taichung
Chiayi
Kaohsiung
Taidong
Hualien

Hengchun/Ken-Ting AreaKenting Holiday
Chinese

Gau Shang Ching Hotel  

ChineseHome Back to the Links List Travel Advertising Contact Us