Taiwan Hotels and Motels
Kaohsiung
Taipei
Taoyuan
Hsinchu
Nantou
Tainan
Hengchun
Ilan
Keelung
Chung-Li
Taichung
Chiayi
Kaohsiung
Taidong
Hualien
Kaohsiung Area


The Grand Hotel--Kaohsiung

Chinatrust Hotel, Kaohsiung

Top Plaza Hotel

Grand Hai-Lai Hotel


Home Back to the Links List Travel Advertising Contact Us